ITA 20 / ITA 21 / ITA 23充电器

锂电池充电器

锂电池充电器(型号ITA20- ita21 - ITA23)

信息

电力供应OutputCode
90/230V - 50/60Hz - 80W16V – 4.7AhA000091

相关的配件

你也可能喜欢……